April 13, 2024

Arti Dan Lambang PKK

Akolade melingkar segilima memiliki arti Pancasila sebagai azas Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga.
Bentuk ini terdiri dari gambar – gambar

 1. Bintang
 2. 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi
 3. Akolade melingkar
 4. Rangkaian mata rantai
 5. Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesej ahteraan Keluarga berwarna Hitam.
 6. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga.

Warna Lambang terdiri dari

2 Warna Dasar Lambang adalah biru Benhur

* Warna Kuning yang dimaksud adalah warna Kuning Emas untuk

 1. Gambar Bintang
 2. Gambar Padi
 3. Gambar Rantai
 4. Gambar Kelopak Bunga Kapas
 5. Gambar Tangkai Padi dan tangkai Kapas
 6. Gambar Akolade segilima,

Catatan:
Khusus yang dicetak diatas logam warna kaming kunyit dan Aiolade segilima warna dasar logam.

* Warna putih yang dimaksud adalah

Putih Perak

 1. Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam
 2. Gambar Akolade melingkar
 3. Gambar bunga Kapas.
 4. Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas

Putih Kapas

 1. Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 2. Bunga Kapas klmsus yang dicetak pada logam,

Warna

 1. Biru melambangkan suasana damai, aman, tentram dan sejahtera
 2. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan.
 3. Kuning melambangkan cita – cita.
 4. Hitam melambangkan kekelan/keabadian

Komponen

 1. Segilima, melambangkan Pancasila sebagai dasar/azas Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
 2. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 3. 17 butir Kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan
 4. Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa sertaswadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik
 5. Rangkaian Mata Rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga – keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 6. Lingkaran putih, melambangkan Pembinaan Kesejah-teraan Keluarga dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesirambungan.
 7. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan Gerakan Masyarakat dalam Pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Arti Keseluruhan :

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) yang merupakan Gerakan Nasional untuk Pembangunan Keluarga berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan dan membina masyarakat dengan melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai.aman, tertib, tentram, makmur, dan sejahtera dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.